Skanderborg


En tryg familie starter med et sundt indeklima.


Bestil her fra kr. 335,-

Skanderborg

Vær opmærksom på, at dette KUN er vejledende, og et gennemsnit for målingerne i din kommune. For at være sikker på dine radonværdier, skal der udføres en rigtig måling.

Radon klasse: 2
Hustande med forhøjet radonværdi i din kommune: 1,0% - 3,0%

Radonkort over Danmark

Kommunekortet viser hvor mange procent af de enkelte kommuners enfamiliehuse, som vurderes at have en radonkoncentration over 200 Bq/m3.

Der er flere forskellige risikofaktorer der har betydning, når det gælder radon: Hvor du bor i landet, din boligs konstruktion og stand, om du bor i et ældre hus og om du har kælder er alle faktorer, der har betydning for hvor høj risikoen for radon er. Andre faktorer kan være ringe udluftning eller revner og sprækker i fundament og kældervægge. Hver risikofaktor giver alene en indikation for, om man skal være særlig opmærksom og overveje en måling.

Indholdet af radon i danske boliger varierer meget.

Radonindholdet i jorden varierer geografisk efter undergrundens sammensætning og også lokalt inden for kommunegrænsen. Klippegrund og leeret jord har typsik højere radonværdier end fx sandet jordbund. Radonkortet giver derfor en indikation af, hvilke radonniveauer der er målt i boliger i din kommune, men altså IKKE hvad radonniveauet er i netop dit hus. Et hus der ligger i et område med meget lidt radon generelt, kan godt være placeret i et lokalområde med mere radon i undergrunden end gennemsnittet for hele kommunen. Det er derfor vigtigt, at man som boligejer foretager en samlet vurdering af alle ovenstående risikofaktorer.

Se kommunevurderingerne som et udtryk for, at risikoen for at bo i et hus med radonproblemer er forskellig fra kommune til kommune. To nabohuse kan have forskellige niveauer af radon i indeklimaet, fordi husenes konstruktion, stand og ventilation, som nævnt også har stor betydning. Selvom Radonkortet viser, der er størt risiko for radon i det østlige Danmark, kan din bolig på Sjælland og Bornholm sagtens være udenfor risikofare, og omvendt kan en bolig i det vestlige Danmark
have høje radonværdier, hvis huset fx er beliggende på en grund med leeret jord. Hvis du med sikkerhed vil vide, hvor meget radon, der er i dit indeklima, skal du udføre en radonmåling.Kilde: Sundhedsstyrelsen
På radonkortet, udarbejdet i 2001, kan du se, i hvilke områder i Danmark der er målt høje radonniveauer i boliger
Hovedrapporten om undersøgelsen kan ses og hentes på www.radon.dk

Klar til at bestille?

Bestil nu fra kr. 335,-